Terms and conditions

Handelsbetingelser hos Kirk Rønler

Nedenstående handelsbetingelse gælder for køb af billetter, bøger samt digitale produkter. 
For handelsebetingelser gældende for køb hos samarbejdspartnere, se længere nede for separate handelsbetingelser. 

Ved at acceptere nærværende handelsbetingelser erklærer du at have læst og forstået vilkårene for handel hos Kirk Rønler.
Disse handelsbetingelser gælder i forholdet mellem køberen eller købere af andre ydelser eller produkter (benævnt ‘billetkøberen’) og Kirk Rønler (benævnt ‘Rønler’). 
Handelsbetingelserne gælder både for billetkøb og for køb af andre ydelser og produkter via Rønler, online såvel som betalt via mobilepay ved fysisk møde. 

Resume
Handelsbetingelserne skal læses i sin helhed, men vi har lavet et resume af nogle af de vilkår, vi mener, kan være af væsentlig interesse.

 • Billetter erstattes ikke ved bortkomst. Sørg derfor for at gemme din billet i din indbakke, så kan du altid printe en ny. 
 • Billetter refunderes ikke af Rønler, uanset årsagen til at billetten ønskes refunderet.
 • Billetter ombyttes ikke til andre datoer. 
 • Billetter er ikke personlige. Er du forhindret i at deltage selv, må du give/sælge din billet til anden side. Præcis som du kender det fra koncerter. Vær opmærksom på at nogle events, forløb og workshops, kun er for kvinder.
 • Online produkter refunderes ikke.
 • Signrede bøger refunderes ikke. 
 • Ikke signerede bøger kan refunderes ved at sende retur i original emballage. Original emballage må ikke være brudt. 

Priser og gebyrer
Rønler er berettiget til at opkræve et billetgebyr for billetter og online varer solgt gennem on-line platformen.
Kort-/betalingsgebyr vil ligeledes blive opkrævet hos billetkøberne.
De priser der er oplyst på hjemmesiden er inkl. billet-, adm.- og kortgebyrer. 

Betaling
Køb kan betale med de fleste kreditkort. 
Billetkøberens kortoplysninger sendes direkte til Stripe, der benyttes som betalingsmodul.
Rønler gemmer ikke kortoplysningerne.

Levering af billetter
De købte billetter leveres som faktura i mail til den e-mailadresse, billetkøberen indtaster i forbindelse med sit køb.
Hvis billetkøberen ikke kan finde fakturaen og/eller kvitteringen i sin indbakke anbefaler vi, at billetkøberen leder i sin spam-mappe.
Har billetkøberen ikke modtaget sin billet en time efter købet, opfordrer vi til, at der sker henvendelse til Rønler på kys@kirkronler.dk 

Fortrydelse
I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten. Billet-, kort- og evt. administrationsgebyrer refunderes ikke.

Erstatning
Rønler refunderer ikke mistede, stjålne, ødelagte eller beskadigede billetter, m.v.
Rønler’s gebyrer refunderes aldrig.
Såfremt et arrangement aflyses, er det Rønlers ansvar at oplyse billetkøberne herom, ligesom det er Rønlers ansvar at foranledige, at billetkøberne tilbagebetales billetbeløbene.

Betalingsbetingelser
Alle priser er inkl. moms og andre afgifter med mindre andet eksplicit fremgår. Betaling er netto kontant.
Prisen for billetten, ydelsen eller produktet trækkes på billetkøberens konto når ordren bekræftes, hvis ikke anden betalingsdato er aftalt ved bestilling. 

Arrangement informationer
Rønler og billetkøberen accepterer, at Rønler opbevarer information om disse og om arrangementet.

Ansvarsbegrænsning
Rønler kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende.

Force majeure
Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. strejker, lock-out, krig, it-nedbrud, m.v., suspenderes aftalens rettigheder og pligter for parterne i det tidsrum force majeure består.
Hver af parterne er forpligtet til at gøre sit yderste for at begrænse tab og således overholde sin tabsbegrænsningspligt. 

Klager
Klager over køb via vores hjemmeside, som ikke kan løses mindeligt mellem Rønler og kunden, kan af kunden i visse tilfælde indbringe for Center for Klageløsning, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, http://www.forbrug.dk/Klagemuligheder, og herefter Forbrugeklagenævnet, samme adresse, ligesom klager kan indbringes på EU's nye on-line klageplatform, Online Dispute Resolution (ODR), http://ec.europa.eu/odr.

Personoplysninger
Som bruger af Rønler giver du os lov til at registrere og behandle personoplysninger om dig og dine aktiviteter. Disse informationer bruges til at give dig relevante tilbud og anbefalinger samt til at gennemføre dine billetbestillinger.
Rønler giver generelt ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne website videre til tredjemand.
De personlige data indsamles med henblik på levering af billetter samt for at du som bruger kan kontaktes i tilfælde af aflysning eller flytning af et arrangement.

Handelsbetingelser for køb hos samarbejdspartnere 

Betingelser og Vilkår
Generelt
www.kirkronler.dk ejes af Rønler. 
(Rønler, Holebækvej 3, 5871 Frørup, CVR: 32179487)

Hos kirkronler.dk kan du som kunde købe værdibeviser på varer og tjenesteydelser fra vores samarbejdspartnere. Det er samarbejdspartneren, og ikke kirkronler.dk, der leverer de varer eller tjenesteydelser, som et værdibevis giver adgang til. 
Du skal være mindst 18 år for at købe værdibeviser. Ved bestilling af værdibeviser bekræfter du, at du er 18 år eller derover. 
Ved køb af et værdibevis via kirkronler.dk accepterer du disse generelle betingelser og vilkår.

Retningslinier for brug
Ved at bruge eller besøge kirkronler.dk accepterer du samtidig kirkronler.dk's retningslinjer for brug. Rønler forbeholder sig ret til at ændre disse retningslinjer. Hvis retningslinjerne ikke respekteres, kan Rønler vælge at ekskludere dig fra kirkronler.dk og/eller anmelde misbruget.

Begrænset brug
Når du besøger eller bruger kirkronler.dk indvilliger du samtidig i, at dette kun er til eget brug. Uden særlig tilladelse fra Rønler har du ikke ret til at distribuere, ændre, publicere eller bruge hele eller dele af den information indeholdt på kirkronler.dk.
Du har mulighed for at købe et værdibevis til dig selv, af hvert tilbud. 
Du er altid velkommen til at købe værdibevis, af samme tilbud, som gaver til andre. 

Adgang til vores hjemmeside og forstyrrelse af dets funktioner
Brug af redskaber til at overvåge eller forstyrre hjemmesiden er forbudt. Det er ikke tilladt at kopiere, ændre, publicere eller anvende hele eller dele af informationen på kirkronler.dk uden særlig tilladelse. Du indvilliger i, at Rønler kan ekskludere dig fra sin hjemmesiden uden forudgående varsel, hvis du misbruger eller på anden vis på bryder vore retningslinjer for brug. Ved evt. misbrug anmelder Rønler forholdet til politiet og vil om nødvendigt tage retslige skridt for at få kompensation for eventuelt økonomisk tab og/eller skade.

Bestilling og køb af værdibeviser
1. Værdibeviser bestilles online via www.kirkronler.dk, via købsportalen Simplero. (https://kirkroenler.simplero.com
2. Ved bestilling angives fulde navn, e-mailadresse og kontooplysninger. 
3. Kort efter bestillingen modtages pr. e-mail ordrebekræftelse med unikt ordrenummer. Ordrenummeret skal bruges ved korrespondance med Rønler. 
4. Betalingen sker i det øjeblik du bestiller via betalingsporten Stripe
5. Når købet er gennemført vil værdibeviset blive sendt pr. e-mail til den e-mail-adresse, som du angiver i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af værdibeviset sker umiddelbart efter, at betalingen er gået igennem.
6. Værdibeviset skal udskrives og kan indløses hos den relevante samarbejdspartner indenfor 1 år fra modtagelsesdato. 

Priser
Rønler fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

Betaling
Du kan benytte de fleste betalingskort via betalingsmodulet Stripe Der tillægges ikke gebyr ved kreditkortbetaling, det er inkluderet i prisen. 

Indløsning af værdibeviser hos Rønler’s samarbejdspartnere
Gyldighedsperioden for dit værdibevis er angivet som 6 måneder fra den dag du modtager din bekræftelsesmail.
Efter udløbsdato på værdibeviset har du ikke ret til at få tilbagebetalt pengene (hverken fra Rønler eller samarbejdspartneren) men kan fortsat bruge værdibeviset som betalingsmiddel hos samarbejdspartneren, såfremt samarbejdspartneren selv indvilliger i dette efter aftale med dig.

Efter udløbsdatoen kan du indtil forældelsesfristen (3 år fra købsdato) fortsat købe ydelser hos samarbejdspartneren, men kan ikke kræve ydelsen til den i Rønler’s tilbud tilbudte pris.

Værdibeviset mister ikke sin værdi, idet værdibevisets anførte værdi kan anvendes hos samarbejdspartneren som gyldigt betalingsmiddel, bemærk dog at hvis du fortsat ønsker at erhverve den Rønler’s tilbud viste ydelse, må du påregne selv at skulle betale eventuel difference/merpris for ydelsen hos samarbejdspartneren.

Hvert værdibevis er forsynet med et unikt ordrenummer. Samarbejdspartneren skal bruge disse kodenumre, når du indløser dit værdibevis. Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Rønler sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner.

Fortrydelsesret
Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret, fra den dag du modtager værdibeviset på e-mail. Inklusiv den 14. dag fra køb. 
Du skal inden fristens udløb sende mail med værdibevis retur til os på adressen: Rønler, Charlotte Muncks Vej 1, 4., 2400 Kbh NV. Mærk kuverten: ´Retur til Rønler'.
Du betaler selv returportoen.
Husk at vedlægge oplysninger, der gør det muligt for os at identificere dig: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Du behøver ikke at oplyse om, hvorfor du fortryder købet. 
Værdibeviser returneret på mail, returneres ikke. 

Såfremt du har gjort brug af fortrydelsesretten i tide og har returneret værdibeviset, vil Rønler hurtigst muligt tilbagebetale det beløb, som du har betalt for værdibeviset. Vi tilbagefører beløbet til det kreditkort, som værdibeviset er blevet købt med. Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter værdibeviset er blevet indløst hos Rønler’s samarbejdspartnere.
Der returneres beløb, men ikke kreditkortgebyrer. 

Ansvarsbegrænsning og forbehold
Rønler fraskriver sig som udgangspunkt ansvaret for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsningen af værdibeviset og beder til en hver tid kortholderen kontakte leverandøren (samarbejdspartneren) af produktet, såfremt problemer eller udfordringer opstår.
Den vare eller tjenesteydelse, som dit værdibevis giver adgang til, leverer samarbejdspartnerne i eget navn og for egen regning, hvorfor Rønler ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, med mindre andet følger af ufravigelig lovgivning.
Rønler har ingen forpligtelse til at udbetale nogen erstatning for det eventuelle tab, som du måtte lide som følge af (1) at værdibeviset ikke er blevet indløst hos samarbejdspartneren indenfor den oplyste gyldighedsperiode, (2) at varen eller tjenesteydelsen ikke svarede til dine forventninger, (3) samarbejdspartnerens konkurs, er under betalingsstandsning, tvangsakkord eller rekonstruktion, (4) andre forhold, som berører den tjenesteydelse eller vare, som værdibeviset vedrører. Hvis værdibeviset ikke er blevet indløst hos samarbejdspartneren inden gyldighedsperioden er udløbet, kan du få udbetalt værdien på beviset mod et gebyr på svarende til 70% af værdien på beviset.

Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav skal rettes mod samarbejdspartneren. Rønler tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på www.kirkronler.dk og www.kirkroenler.simplero.com

Vi bestræber os på, at kirkronler.dk og https://kirkroenler.simplero.com er tilgængelig på alle tidspunkter, men kan ikke garantere, at sitet til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri.

Rønler kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af kirkronler.dk og https://kirkroenler.simplero.com såsom skader på dit computer-system eller tab af data. Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiden, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m.

Vi fraskriver os ligeledes ansvaret for ethvert for tab forårsaget af, at en bruger har anvendt servicen, uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger. Rønler er ikke ansvarlig for indhold fra brugere eller andre tredjeparter på diskussionsfora, personlige sider eller lignende. Ansvaret for, at indholdet ikke strider mod nogen rettigheder eller lovregler, er således brugerens eller den pågældende tredjeparts.

Behandling af personoplysninger
Når du køber et værdibevis på og/eller tilmelder dig kirkronler.dk og https://kirkroenler.simplero.com registrerer vi de oplysninger, du afgiver om navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Oplysninger du afgiver derudover i din brugerprofil, er frivillige. Rønler er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Det er kun Kirk Rønler som har adgang til dine data. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Rønler, skal du rette henvendelse til Rønler på kirk@kirkronler.dk eller telefon +45 60896934.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.
kirkronler.dk bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug herfor registrerer vi udelukkende informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

Ved fejl eller problemer
Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf, inden for gyldighedsperioden på værdibeviset, vil Rønler hjælpe med at finde en løsning.
Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på kirk@kirkronler.dk eller på tlf.: +45 60896934.

Ændring af betingelser
Rønler har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser og vilkår. De gældende betingelser og vilkår vil altid fremgå på kirkronler.dk og https://kirkroenler.simplero.com

Lovvalg og tvister
Køb via kirkronler.dk og https://kirkroenler.simplero.com der knytter sig til ovenstående betingelser og vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Rønler, vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.

Virksomhedsinformation
Rønler
CVR nr. 32179487
Holebækvej 3
5871 Frørup

Nye GDPR Betingelser
Nu er det officielt: Kirk Rønler lever op til bestemmelserne i GDPR.
Du spørger måske dig selv, hvad det så helt præcist skal betyde. Lad os tage et kig på de vigtigste punkter.

Hvad er GDPR?
"GDPR" står for General Data Protection Regulation, på dansk kaldet generel forordning om databeskyttelse. Forordningen har til formål at strømline og forbedre lovene om databeskyttelse på tværs af Europa. Loven træder i kraft d. 25. maj 2018.

Kort sagt siger GDPR, at virksomheder skal gennemføre bestemte tiltag, der har til formål at garantere sikker opbevaring af samtlige EU-persondata, som disse virksomheder ønsker at bearbejde. Samtidig må disse data kun anvendes til legitime formål.

GDPR giver desuden forbrugerne øget beskyttelse og mere magt over indsamlingen og brugen af deres data.

Hvem gælder GDPR for?
Stort set alle, som på nogen måde har noget at gøre med persondata tilhørende EU-borgere. Hvis du er borger i EU eller håndterer persondata tilhørende EU-borgere, er du underlagt GDPR. Ret simpelt, ikke?

Hvad har ændret sig?
GDPR er bestemt ikke den første lovgivning til beskyttelse af borgernes persondata. Så hvad er anderledes nu? Helt kort fortalt:

 • EU-borgere...
  • ...har nye rettigheder hvad angår adgangen til de data, som virksomhederne opbevarer om dem.
  • ...kan bede virksomhederne om at rette, aktualisere eller slette disse data.
 • Virksomhederne skal...
  • ...gennemføre nye tiltag, der gør lagringen og håndteringen af persondata mere sikker.
  • ...informere myndighederne i tilfælde af brud på datasikkerheden.
  • ...indhente brugernes udtrykkelige samtykke, inden de må bearbejde visse data.
  • ...betale bøder, hvis de ikke overholder ovenstående.

Hvad gør Kirk Rønler?
Sådan sikrer vi os, at vi overholder reglerne:

 1. Vi har indført nye tiltag, der har til formål at beskytte de persondata, vi indsamler og bruger. Idag foregår alt salg via samme platform (Simplero), som passer på dine data. 
 2. Du kan altid skrive til vores kundeservice på kys@kirkronler.dk og få oplyst hvilke data vi har på dig. 
 3. Du kan altid oprette et simplero id ved køb og derigennem selv se, hvilke oplysninger vi har på dig. 
 4. Vi indsamler som oftest dit navn, din mail, dit telefonnummer for at sende sms-reminder og i det tilfælde vi skal sende en bog, også din adresse, så den kommer rigtigt frem 
Amex Dankort Diners Discover Electron Jcb Maestro Master Mobilepay Vipps Visa
powered by
Simplero